Verslag webinar 18 maart 2021 door HAS studenten

Verslag webinar alternatieve eiwitbronnen in de pluimveehouderij – Agrivaknet

Hennie de Haan, voorzitter Nederlandse vereniging van pluimveehouders (dagvoorzitter)

Het lange termijndoel van de pluimveehouderij is dat er 100% voedergrondstoffen worden gebruikt die niet geschikt zijn voor humane consumptie in 2030.

Subdoelen:

 • Diermeel weer toelaten in pluimveevoeding in 2022
  • Huidige EU-wet houdt dat nu nog tegen
  • Maatschappelijke acceptatie is nog onduidelijk
 • Veilige toelating van food waste in pluimveevoeding in 2023
 • Insectenproducten toelaten in pluimveevoeding in 2022
  • Levende insecten en vet mogen nog wel, insecteneiwit nog niet
  • Regelgeving en maatschappelijke acceptatie zijn randvoorwaarden
 • Alternatieven voor soja als eiwitbron als peulvruchten
 • Pluimveemest in 2025 inzetten voor diervoeding
  • Geschikt maken als voeringrediënt voor insecten, vissen en eventueel herkauwers
  • Veiligheid, borging en maatschappelijke acceptatie zijn hier nog voor nodig

Ageeth van der Lee, project coördinator bij Feed Design Lab (spreker)

Noodzaak voor alternatieve grondstoffen

In Europa is er een eiwittekort (4 Mt) voor de productie van vlees en eieren. Om deze reden moeten we niet alleen kijken naar plantaardige eiwitbronnen maar bijvoorbeeld ook naar algen, insecten en voedselreststromen. Volgens de wetgeving zijn algen toegestaan in diervoeders. Deze zijn beschikbaar op de markt maar worden nog niet gebruikt omdat op dit moment de prijs erg hoog ligt. Insecten zijn gedeeltelijk toegestaan door de uitbraak van BSE in de melkveehouderij. Vismeel is daarentegen wel toegestaan in pluimvee. In de voeding voor deze insecten zijn vegetarische voeders en former food waste uit zuivel en eieren toegestaan. Vlees- en visslachtresten en mest zijn nog niet toegestaan. In pet food zijn eiwitten, vetten levende larven en gedroogde insecten wel toegestaan. Voor kippen en varkens wordt gehoopt dat het in de aankomende jaren toegestaan wordt om eiwitten uit insecten toe te laten in de voeding. De potentie voor leghennen wordt hiervoor erg groot voor verwacht doordat:

 • De markt al gedifferentieerd is
 • De keten is te beheersen
 • Klein beginnen mogelijk is
 • Er is een niche markt
 • Levende insecten: welzijn aspect doordat het natuurlijk gedrag bevordert

Algen en insecten kunnen nu nog niet gebruikt worden omdat de kostprijs te hoog is en het aanbod te klein. Het kan wel ingezet worden als additief. Eigenschappen van larven die gebruikt worden als additief zijn een verbetering van de darmgezondheid, smaak en weerstandsverbetering. Ook is het aangetoond dat het antibacterieel, antischimmel en antipathogeen is bij een dosering van <1%. In een onderzoek met Chlorella vulgaris in vleeskuikens is een voeding met 0 en 0.8% microalgen getest. De groei en de voederconversie is hierdoor verhoogd. Ook is er een lagere concentratie haptoglobine en IL-13 in het bloed gevonden bij kippen die 0.8% microalgen zijn gevoerd.

Het gebruik van insecten en algen als additief maakt positieve kwaliteiten zichtbaar, waardoor het aanbod en de vraag ook zullen stijgen.

Willy Vloet, Agrifirm (SOLIQ)

Soliq, vochtig voer

Nat voer wordt al gebruikt in andere veehouderijsystemen maar nog niet voor de pluimveehouderij. Als dit mogelijk zou zijn in de pluimveehouderij,  kan het voer circulair en duurzamer gemaakt worden. Het zal bestaan uit een droog en vochtig product die worden gemixt. Het vochtige product is een mengsel van co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie (reststromen met een vaste herkomst: uniform). Dit vochtige product wordt “legmix” genoemd. Het droge product bestaat deels uit het restproduct uit de bio-ethanol winning uit tarwe. Het uiteindelijke voer, Soliq, bestaat uit 20% vocht. Voor het toepassen van dit voer is er techniek nodig. Dit zijn een extra silo met roerwerk nodig en een computergestuurd systeem. In de stal wordt het bijgemengd waardoor de kippen het systeem kunnen schoonhouden.

De legmix heeft een aantal kenmerken en voordelen:

 • Zuur – Antibacterieel
 • Vochtig – Makkelijke opstart met minder kans op zomerdip
 • Eiwitrijk – Minder sojagebruik en meer mogelijkheden voor andere grondstoffen
 • Plakt – Fijne delen plakken aan grove delen, minder selectieve opname, minder vermosing
 • Duurzaam – Lage carbonfooprint (5.1%), 12% minder sojagebruik en gebruik reststromen

Eiwitvoeren is meer circulair in te vullen door Soliq.

 

Jason Kiem, Directeur Insectocycle en projectleider FeedBackFarm (spreker)

Bij het project FeedBackFarm zijn ze op dit moment bezig om de melkveehouderij circulair te maken door het inzetten van insecten. Ze zijn van plan om dit ook toe te passen op andere dieren, zoals in de pluimveehouderij. BuRo heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd waar is aangetoond dat het voeren van insecten bij kippen voldoende veilig is. Hier is de Europese Commissie op dit moment naar aan het kijken, en er wordt gehoopt dat op korte termijn de regelgeving kan worden aangepast zodat het mogelijk is om insecten te voeren. Als dit mogelijk wordt kan vismeel worden vervangen en kan de pluimveesector circulairder gemaakt worden.

Insecten worden vaak geoogst in het larvenstadium. Dit komt doordat de insecten op dit moment de meeste voedingsstoffen bevatten. De nutritionele waarde van de larven is daarnaast wel afhankelijk van het substraat waarop ze grootgebracht worden. Daarom is het belangrijk dat het substraat traceerbaar gemaakt wordt.

Nutritionele waarden black soldier fly:

2021 04 22 Insectocycle

Voordelen:

 • Duurzamer
 • Vervanger vismeel
 • Bevordering natuurlijk gedrag
 • Rijk aan laurinezuur (anti-bacteriële werking)

Nadelen:

 • Kostprijs (€3.500 – 5.000/ton insecteneiwit)
 • Wet- en regelgeving
 • Constante kwaliteit; er is veel verschil tussen batches. Dit wordt voorkomen door het opstellen van een voederboek.
 • Marktconcepten ontwikkelen

Break-out discussies

Nadat de sprekers hun verhaal hebben verteld werd de webinar in break-out sessies verdeeld waarbij een tweetal stellingen bediscussieerd werden. Na tien minuten werden de groepen weer bij elkaar gebracht en is er nog een moment om dit verder te bediscussiëren. Hierna zijn de sprekers bedankt en is de webinar afgesloten.