Zoeken

Productie Manager

Hooymans Substrates is een van ’s werelds grootste particuliere substraatproducenten voor de champignonteelt. De Productie Manager leidt het gehele proces van grondstoffen tot eindproduct in hun eigen fabriek. In deze…

Bedrijfsadviseur

PPP-Agro Advies West, het onafhankelijke adviesbureau voor de melkveehouderij, komt met oplossingen waarmee de melkveehouder verder kan. Je levert als Bedrijfsadviseur een waardevolle bijdrage aan een toekomstgerichte melkveehouderij door agrarische…

TABOER – Trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders

Om de signalen te herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken, biedt 113 Zelfmoordpreventie een suïcidepreventietraining aan speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. Uitnodiging training suïcidepreventie…

Artikel Agrivaknet in V-focus

Melkveehouderij zet stappen

10 oktober 2023 – Masterclass Verbinding Melkveehouderij – Kalverhouderij

Agrivaknet organiseert in samenwerking met Henriëtte Rozendaal een Masterclass Verbinding Melkveehouderij - Kalverhouderij. Tijdens deze Masterclass verdiepen we ons in de start van het kalf op zowel het melkveebedrijf als in…

Agrivaknet Actueel

Agrivaknet Actueel: nieuwsbrief van Agrivaknet voor leden en belangstellenden

12 oktober 2023 – Proactief adviseren en bijsturen met technologie, wat kan de varkenshouderij leren van de glastuinbouw?

De stuurgroep Varkens nodigt u uit voor de themabijeenkomst:   De varkenshouderij is volop in ontwikkeling. Technische resultaten zijn afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Toch is er nog voldoende ruimte voor verdere optimalisatie.…

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – Regionale Bodemteams

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vorig jaar – verspreid over het hele land - zogeheten Regionale Bodemteams opgericht. Deze teams, bestaande uit bodemadviseurs, komen 3-6 keer per jaar samen…

Country Manager Benelux

KWS Crops is a pioneering agricultural company focused on plant breeding and seed production, delivering tailored solutions for both traditional and organic farmers. As a Country Manager Benelux you will…

Teelt Engineer Glastuinbouw

Delphy is hét kennisbedrijf voor ondernemers in de (internationale) tuin- en akkerbouw. Samen met Delphy Digital ontwikkelt het met (kunstmatige) intelligentie algoritmes en webapplicaties om het teeltproces op data, en…