Stuurgroepen

Herkauwers

Vakinhoudelijk kennis met elkaar delen en netwerken; dat is het doel van stuurgroep herkauwers.

Pluimvee

Speerpunten van stuurgroep pluimvee zijn kennisuitwisseling, netwerken en persoonlijke ontwikkeling.

Varkens

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel bij stuurgroep varkens.

Onze partners