Pluimvee

Speerpunten van deze groep zijn kennisuitwisseling, netwerken en persoonlijke ontwikkeling. Het is van groot belang dat adviseurs op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Het praktisch pluimveeonderwijs loopt de laatste jaren terug; een uitgelezen kans voor jonge adviseurs om bij Agrivaknet kennis op te doen.

Daarnaast zijn de productschappen opgeheven en zoekt men naar nieuwe wegen voor kennisoverdracht. Hier springt de stuurgroep pluimvee graag op in. De stuurgroepleden beschikken over brede kennis en ervaring. Zij zijn in staat de vertaalslag te maken naar de specifieke deelsectoren.

De studiebijeenkomsten vinden overwegend plaats op locatie bij toeleverende en/of verwerkende bedrijven. De gastbedrijven krijgen de mogelijkheid om zich te presenteren. En de deelnemers daarmee een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Daarna besluiten externe sprekers de bijeenkomst met een inleiding over een actueel onderwerp. Zo wordt de praktische en specifieke kennis van de leden verbreed en verder uitgebreid.

De combinatie van kennisoverdracht, netwerken en een excursie blijkt een succesformule te zijn.

Onze partners