Varkens

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel bij deze stuurgroep. Onder kennisoverdracht verstaat de stuurgroep niet alleen kunde, maar ook ervaringen en inzichten. Regelmatig organiseert de stuurgroep bijeenkomsten rondom een actueel en veelbesproken thema. Dit thema wordt vanuit diverse invalshoeken verder uitgediept. Vaak met inbegrip van een workshop of excursie.

Aansprekende inleiders wakkeren de discussie aan met hun visie op het onderwerp. De deelnemers hebben verschillende achtergronden en dat maakt het gehele plaatje erg interessant. Men ontmoet elkaar op informele wijze en daardoor wordt het in de dagelijkse praktijk makkelijker om elkaar te benaderen. Kortom, het bevordert de directe interactie tussen de verschillende disciplines van adviseurs.

Onze partners