Afrekenbare Stoffenbalans: Minas 2.0

Leercyclus 2021 ‘Naar emissieloze landbouw’

Webinars op vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur
Toegang is gratis

Aanmelden via email: blc@precisiebemester.nl
Informatie & leermateriaal: www.deboeraanhetroer.nl

De volgende vrijdagen staan nog gepland:
12 maart 2021 : Emissiereductie in de stal en daarbuiten

19 maart 2021 : Alternatieven voor drempel in de ruggenteelt

26 maart 2021 : Contouren van het “landbouwakkoord”

21 juni 2021 : Dag van de kringlooplandbouw

Klik hieronder voor meer informatie: 

2021 03 11 Afrekenbare Stoffen Balans

Video-verslag en chats van webinars zijn beschikbaar op www.deboeraanhetroer.nl