Beschrijving

De stuurgroep Herkauwers nodigt u uit voor de informatiebijeenkomst:

“Renure: Productie & Gebruik”

Door het wegvallen van derogatie is de discussie over het gebruik van Renure meststoffen in een stroomversnelling gekomen. Europa heeft aangegeven dat ze versneld aan de slag gaat om dit mogelijk te maken. Veehouders, loonbedrijven, maar ook onderzoek en voorlichting hebben de afgelopen jaren al stappen gezet om dit ook daadwerkelijk op een adequate manier uit te voeren.

Datum:    31 mei 2024
Tijdstip:   10.15 uur – 13.00 uur

Locatie:    Melkveehouderij familie Alders, Rieterdreef 3a, 5825 HS Overloon

Programma

10.15 uur – Inloop

10.30 uur – Opening via video-boodschap door Thom van Campen, VVD 2e kamer

10.40 uur – Rol van de vaktechnische agrarische bedrijfsadviseur, Noud Janssen, voorzitter Agrivaknet

10.50 uur – Precisiebemesting met Renure-meststoffen

Welke Renure-meststoffen zijn er?
Welke technieken zijn er om Renure-meststoffen toe te dienen?
Welke effecten hebben Renure-meststoffen op hectare opbrengst en graskwaliteit?
Plenaire discussie

Bovenstaande onderwerpen worden toegelicht door Herre Bartlema van het Nederlands Centrum voor Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting (NCOK) en Wim de Hoop van het Kennis Centrum Groene Groei (KCGG).

11.30 uur – Productie en toediening van Renure-Meststoffen

Tim Alders, melkveehouder zal een toelichting geven over de toepassing van mestverwerking op zijn melkveebedrijf met het mineralenconcentraat als product.

Loonbedrijf Reintjes geeft een toelichting van de door hun gebruikte techniek om het mineralenconcentraat te kunnen toedienen en deelt ervaringen.

12.00 uur – Bezoek aan de productielocatie voor mineralenconcentraat

12.30 uur – Afsluitend een lunch met de mogelijkheid tot ervaringen uitwisselen

Voor meer informatie klik op onderstaande linken:

www.renure.nl

www.deboeraanhetroer.nl

www.vlako.nl

Video over VLAKO in Overloon:
Zo maak je van drijfmest een precisiemeststof . Mineralenconcentraatproductie in beeld. RENURE komt. (youtube.com)

PE punten: hiervoor loopt de aanvraag.

Kosten voor deelname bedragen voor leden € 60 (excl. BTW) en voor niet-leden € 95 (excl. BTW).

Bent u lid van Agrivaknet en wilt u zich aanmelden? Maak dan eerst een account aan zodat u de ledenprijs betaalt voor onze bijeenkomsten. Wij zetten uw account dan om en vanaf de volgende werkdag kunt u inloggen en aanmelden. Nog vragen? Neem dan contact met ons op via secretariaat@agrivaknet.nl.

Deel deze bijeenkomst