AgriCoaches

Waarom heeft Agrivaknet een platform opgezet voor Agrarische Coaches?

 • Vanuit ‘de markt’ (agrarische sector) is er een toenemende vraag naar coaching. Er is veel onzekerheid m.b.t. de toekomst in de agrarische sector en dit uit zich in meer psychosociale problematiek bij boeren. Daarnaast is er behoefte aan coaching op ondernemerskwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling bij boeren.
 • Bedrijfsadviseurs faciliteren zodat ze sneller in staat zijn om door te verwijzen naar diensten die niet tot hun vakgebied horen.
 • Bundelen van Agrarisch Coaches voor een betere herkenbaarheid.

Het doel hierbij is om de ondernemers beter te kunnen bedienen bij hun vraagstukken die behoren tot het sociaal domein.

Dit zijn veelal persoonlijke problemen/uitdagingen bij zowel de ondernemer als het gezin.

Waarom word je als Agrarisch Coach lid van Agrivaknet en treed je toe tot het Platform?

 • Je wordt deelgenoot van een groot netwerk die elke dag met de boer aan tafel zit.
 • Je wordt onderdeel van een netwerk van Agrarisch Coaches door heel Nederland.
 • Je hebt toegang tot intervisiebijeenkomsten.
 • Je deelt kennis en haalt kennis op middels workshops en themabijeenkomsten.
 • Je rust vaktechnische mensen toe om coachvragen te leren herkennen.

Hoe treed je toe tot het platform?

 • Lid zijn/worden van Agrivaknet.
 • Een extra gesprek met één van de kwartiermakers. In dit gesprek bespreken we welke ervaring de coach heeft met de agrarische sector, met het coachen van boeren, welke coachingsopleiding gevolgd is, hoe hij/zij de onafhankelijkheid waarborgt en hoe zij/hij zorgdraagt voor vertrouwelijkheid van gesprekken.

Wij hechten veel belang aan de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van coaches. We bekijken nog hoe we de kwaliteit van coaches kunnen waarborgen. De aanbeveling en het persoonlijk gesprek zijn een eerste aanzet.

Wat gaan we bieden als platform?

Er komt aandacht voor het sociale domein en voor coaching binnen Agrivaknet. Er komt aandacht voor:

 • Persoonlijke ontwikkeling van de bedrijfsadviseur maar ook persoonlijke ontwikkeling van de boer: wie ben je als persoon? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je drijfveren? En waar ben je minder goed in? Waar kun je je verder in ontwikkelen? Hoe kijk je naar de toekomst van de sector of van je bedrijf? Welke stappen ga je zetten?
 • (verdere) Ontwikkeling van het ondernemerschap van de boer.
 • Communicatie binnen de maatschap en binnen het gezin. Als de communicatie tussen boer en bedrijfsopvolger niet soepel verloopt of tussen de partners in de maatschap, als er conflicten zijn.
 • Psychosociale problematiek etc. Bij psychosociale problematiek kun je denken aan angst voor en onzekerheid over de toekomst, stress door financiële problematiek of door problemen binnen het gezin, negatieve gevoelens na verlies (van partner of van één van de ouders of een kind), gebrek aan motivatie, druk voelen om te presteren. Zelfdoding.

Coaching kan een boer helpen om door meer zicht te hebben op de persoonlijkheid anders om te gaan met stress en druk, anders met problemen en onzekerheden om te gaan en veerkracht te ontwikkelen.

Wat gaan we organiseren als platform vanuit Agrivaknet?

Voor agrarisch coaches:

 • Intervisiebijeenkomsten (ongeveer 1 x per half jaar).
 • Workshops/trainingen ter verdieping van coachingsvaardigheden.
 • Samenwerken/netwerken ter versterking van het vak agrarisch coach.

Voor de bedrijfsadviseurs:

 • Workshops/trainingen rond het thema coaching, herkennen van psychosociale problematiek bij boeren, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van ondernemerschapskwaliteiten, communicatie.
 • Begeleiden intervisiebijeenkomsten.
 • Sparren met een coach over situatie/doorverwijzen.
 • Themabijeenkomsten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of coachingsvaardigheden.

Klik hier voor het interview met kwartiermaker Lizanne Roeleven op Food & Agribusiness.

Onze partners