Verslag online workshop familie-opstellingen door AgriCoach Monique te Kiefte

Familieopstelling op tafel

Ik sta tussen mijn ouders” of “Mijn broer en mijn vader kijken alleen maar naar elkaar” of “Het bedrijf was waar alles om draaide”. Zo maar wat inzichten die je kunt krijgen als je een systeem opstelt. Door op tafel een opstelling te maken van een systeem, bijvoorbeeld het gezin waarin je geboren bent, je huidige gezin of je bedrijf, kijk je vanuit een ander perspectief naar de situatie. Dat leidt tot nieuwe inzichten.

De agrarische coaches die aangesloten zijn bij Agrivaknet hebben regelmatig intervisiebijeenkomsten met elkaar. Dit met als doel om van elkaar te leren. Op 16 maart heeft Monique te Kiefte een online bijeenkomst familieopstellingen gegeven. Alle deelnemers hadden materialen klaar liggen om aan de hand van aanwijzingen en vragen het gezin van herkomst op te stellen. Tussendoor en aan het eind was er gelegenheid om ervaringen en kennis te delen.

Op 11 juni 2021 staat de volgende online bijeenkomst gepland. Deze zal worden gegeven door Ellen Lesscher en Berdien van Everdingen. Agrarische coaches die aangesloten zijn bij het Platform hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Ben je ook een agrarische coach en heb je interesse om je aan te sluiten bij het Platform AgriCoaches van Agrivaknet, stuur dan een mail naar: secretariaat@agrivaknet.nl.