Verslag Intervisiebijeenkomst 11 juni 2021

Case “Superwoman” bij bijeenkomst Agricoaches op 11 juni 2021

Op vrijdag 11 juni jl. zijn de Agricoaches weer bij elkaar gekomen. Deze keer is de bijeenkomst nog digitaal georganiseerd, maar we hopen de volgende bijeenkomst weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.

Deze dag stond Intervisie op het programma. Na een korte introductie werd een case ingebracht, waar een deelnemer mee zat. Daarna mochten de coaches met behulp van Metaforen (beelden) hun gevoel onder woorden brengen. Je leert zo “beeldend denken” en legt verbindingen die al dan niet voor de hand liggen. In deze case was het mooiste beeld “Superwoman”: de opvolgster werd door haar ouders gezien als superwoman. Is dat terecht?  De case-inbrenger werd op nieuwe inzichten gebracht en had weer nieuwe energie om het volgende gesprek in te gaan.

Wil je meer weten over Agricoaches of wil je misschien wel zelf Agricoach worden, meld je dan aan bij het secretariaat van Agrivaknet via secretariaat@agrivaknet.nl

Erik van Wijk
evwijk05@gmail.com