Uitnodiging webinars AKIS

 

 

De term AKIS (Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem) zult u de komende jaren regelmatig voorbij zien komen. Op dit moment is voor veel mensen nog onduidelijk wat dit betekent en wat de intentie van AKIS is. Waarom hechten Europese organisaties veel belang aan deze systemen? Welke mogelijkheden worden aangeboden aan spelers in de AKIS (adviseurs, coaches, kennismakelaars, onderzoekers, docenten, etc.)?

Welke nieuwe samenwerkingen en verbindingen kunnen ontstaan? Daarom hebben ZLTO, WUR, ministerie van LNV en het Regiebureau POP het initiatief genomen voor een webinarreeks over AKIS. In 3 webinars, telkens op donderdagen van 13.30 – 15.00 uur, krijgt u in vogelvlucht een beeld van AKIS vanuit verschillende perspectieven en wordt u uitgedaagd om het eigen belang en mogelijke bijdrage te verkennen.

Hebt u wel eens nagedacht of vragen over:

 • Op welke wijze het effect van uw werk kan worden vergroot door gerichte versterking van de AKIS.
 • Welke rol u in de Nederlandse en Europese AKIS kunt (gaan) spelen.
 • Hoe u kunt aansluiten bij maatregelen die helpen om die rol in te vullen.
 • Hoe u concreet kunt samenwerken met de verschillende partijen in het innovatie-ecosysteem.
 • Hoe de EU en Nederland (in het Nationaal Strategisch Plan) aankijken tegen de rol van de onafhankelijke adviseur.

Zo ja, neem dan deel aan de webinars. Elk webinar heeft een andere insteek en verschillende partijen in het AKIS worden aan het woord gelaten.

 • Webinar 1 (10 maart): Context en intentie van AKIS
 • Webinar 2 (24 maart): Kennis in ontwikkeling, onderdelen van AKIS
 • Webinar 3 (7 april): AKIS vanuit de boer gezien

Praktisch

 • De webinars worden gehouden op 10 maart, 24 maart en 7 april, van 13.30 – 15.00 uur.
 • Aanmelden voor de webinars kan via deze link.
 • De uitnodiging kan worden doorgestuurd naar mogelijk andere geïnteresseerden.
 • De MS Teams-link naar de webinars en het definitieve programma worden later toegestuurd.