TABOER – Trainingen suïcidepreventie voor erfbetreders

Om de signalen te herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken, biedt 113 Zelfmoordpreventie een suïcidepreventietraining aan speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector.

Uitnodiging training suïcidepreventie voor erfbetreders