Sabe naar NSP en nGLB

De Sabe regeling wordt opgenomen in het NSP als interventiemaatregel voor kennisverspreiding en informatie voor de periode 2023-2027.

Alle bestaande onderdelen van de Sabe-regeling (dus de advies/kennis en opleidingsvouchers, de bedrijfsplanvouchers, de projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden en die voor demonstratiebedrijven) zullen in het NSP worden voortgezet. Vanuit de Europese Commissie is budget beschikbaar gesteld voor deze interventiemaatregel. Dit betekent dat de huidige nationale regelingsgrondslag naar een Europese grondslag moet worden omgezet in de komende periode. Het belang van coaching en ondersteuning, kennisdeling en -verspreiding vanuit kwalitatief geborgd en onafhankelijk beschikbaar agrarisch bedrijfsadvies (het Bedrijfsadviseringssysteem BAS), vindt ook in het NSP waardering en krijgt daarin een belangrijke plekĀ  in de transitie-opgaven. Vanaf het voorjaar van 2023 zullen nieuwe openstellingen volgen.