PUM – Bouw mee aan een betere toekomst voor de veehouderijsector in meer dan 30 landen

Bouw mee aan een betere toekomst voor de veehouderijsector in meer dan 30 landen

Word ook PUM-expert  

 

PUM-experts delen op vrijwillige basis hun kennis met boeren, agrarische bedrijven zoals voerleveranciers, en brancheorganisaties onder andere gerelateerd aan de veehouderij. In meer dan 30 landen wereldwijd bouwen ze samen aan een structureel betere toekomst voor de agrarische ondernemers en hun gemeenschap. 

PUM streeft ernaar om samen met lokale ondernemers gezonde, veerkrachtige bedrijven en ketens op te bouwen die effectief samenwerken in de hele waardeketen. Zo willen we (landbouw)bedrijven duurzaam versterken en een blijvende positieve impact creëren op hun omgeving. Lees meer over wat PUM doet op onze website (in het Engels).

Diensten

PUM-experts geven meestal advies op locatie en soms op afstand (remote). We kijken niet alleen naar het bedrijf van de klant, maar naar de hele keten (het zogenaamde ecosysteem) van de veehouderij.

Onze experts komen in actie op een adviesaanvraag van een lokale ondernemer. Als eerste gaan ze aan de slag met het verzoek van de klant, maar ze kijken ook verder dan die initiële vraag. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een gezondheidsissue niet het eigenlijke probleem is, maar dat slechte huisvesting de oorzaak blijkt te zijn.

Om meer impact te creëren, werken we bij PUM steeds vaker met “train de trainer” programma’s. Daarmee bereiken we meer boeren, bijvoorbeeld via de voorlichters van een coöperatie, of doordat een PUM-klant zelf collega’s uitnodigt. Daarbij proberen we ook een voorbeeldbedrijf op te zetten, zodat boeren van elkaar kunnen blijven leren.

Ook werkt PUM binnen de veehouderijsectoren en aanverwante sectoren aan een consistente lijn van adviezen zodat elke PUM-expert hetzelfde verhaal houdt, uiteraard toegespitst op het bedrijf van de klant. Aangezien we ook in Franstalige landen werken, hebben experts met kennis van het Frans een extra pré.

Herkauwers

Voor de melkvee-, vleesvee-, geiten- en schapensector hebben we projecten voor voorlichters, boeren, veeartsen en landbouwleraren.

Hieronder enkele voorbeelden van adviesaanvragen die we binnen krijgen:

 • Wij willen groeien van 20  naar 25 koeien en de melkproductie per koe van 10 naar 15 liter brengen:
  • Voldoet de huisvesting?
  • Wat voor rassen (fokprogramma) heb ik nodig?
  • Hoe moet het rantsoen er uit zien?
 • Is het economisch gezien mogelijk om een feedlot op te zetten? We hebben een groep van boeren die gemiddeld 15 koeien hebben. De stierkalveren willen we samen afmesten om een betere prijs te krijgen.
 • Wij zijn op zoek naar praktische trainingen in KI en klauwbekappen.
 • Hoe kunnen we de boerenorganisatie zo opzetten dat we interessant worden/blijven voor de leden?

Verder werken we in veel PUM-landen nauw samen met de zuivelsector op het gebied van vragen over melkverwerking op zowel de boerderij als in de fabriek.

Varkens

Voor de varkenssector zoeken we mensen met een brede kennis van de varkenshouderij en specifieke KI-kennis, waarbij vooral presentaties voor groepen en training belangrijke onderdelen zijn.

In de PUM-landen is de varkenshouderij over het algemeen nog primitief door gebrek aan essentiële voorzieningen zoals voerfabrieken, slachterijen en vooral kennis. Daarom zoeken we samenwerking tussen groepen varkenshouders en opleidingscentra, met name gericht op het opleiden/trainen van potentiële voorlichters.

Pluimvee

De pluimveesector is een belangrijke factor voor de eiwitvoorziening in het kader van de voedselzekerheid. PUM krijgt vaak adviesaanvragen over het opzetten van economisch haalbare projecten in zowel legkippen als vleeskuikens.

Voorbeelden van adviesaanvragen:

 • Verhogen van de eierproductie en vermindering van uitval.
 • Het optimaliseren van het management van het pluimveebedrijf.
 • Basistraining groep van (vrouwelijke) pluimhouders die bedrijfsvoering willen verbeteren en het bedrijf opschalen.
 • Optimaliseren van een broederij met betere broedresultaten en minder uitval eendagskuikens.
 • Betere afstemming van kwaliteit van kuikenvlees op wensen van de markt.

Mengvoer

Voor alle veehouderijsectoren is de juiste voersamenstelling van belang. PUM-klanten vragen vaak advies over het maken van de noodzakelijke krachtvoeders. Dit heeft betrekking op pluimveevoeders en rundveevoeders, en in beperkte mate op varkensvoeders en soms vissenvoer en petfood. Het gaat om verschillende adviesaanvragen:

 • Optimaliseren van de voersamenstelling en het ontwikkelen van een voedingsstrategie voor afnemers.
 • Vervangen van dure geïmporteerde producten (veelal soja) door lokaal beschikbare producten en insecten.
 • Optimaliseren van de productielijn om de productie-efficiëntie te verhogen en de productiekosten te verlagen.
 • Algeheel ontwerpen van een complete productielijn of het inpassen van een onderdeel (bijvoorbeeld menger) in de productielijn.
 • Verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van het voer.
 • Diversifiëren van producten om beter aan te sluiten op de marktbehoefte.

Er worden nog overwegend aanvragen ingediend door individuele bedrijven, maar het streven is meer groepstrainingen te geven aan ondernemers of trainers (“train de trainer” programma’s).

Meld je aan als PUM-expert

Wil jij je kennis over en ervaring in de veehouderijsector delen en samenwerken met kleine en middelgrote boeren wereldwijd? En ben je bereid om maximaal twee keer per jaar op vrijwillige basis een boerenondernemer te adviseren, lokaal of op afstand?

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar experts met kennis in verschillende sectoren van de veehouderij, zoals hierboven beschreven. Daarnaast zoeken we speciaal naar experts die de Franse taal beheersen.

Bekijk de vacatures (in het Engels) op onze website.

Of neem contact op met de PUM-sectorcoördinatoren.

 

Webinar grenzeloos adviseren bij PUM

Om adviseurs kennis te laten maken met PUM en de mogelijkheden om hun advisering grensoverschrijdend in te zetten, organiseert de vab in samenwerking met PUM dit webinar op 4 juni 2024 voor geïnteresseerde agrarische adviseurs. Voor aanmelden klik hier.