Masterclass Klauwgezondheid

Op 21 november jl. werd de eerste Agrivaknet Masterclass Herkauwers gehouden. De dag stond in het teken van klauwgezondheid. Onder de deelnemers waren veel dierenartsen. Marcel Drint, BertJan Westerlaan en Gerard Uijterlinde waren de sprekers. Naast een theoretisch gedeelte was er een workshop op een melkveebedrijf.

Klauwgezondheid verdient veel meer aandacht dan dat het op dit moment krijgt. Onder de deelnemers aan de Masterclass is de interesse voor het thema er in ieder geval wel. Toch mist een aantal van hen handvatten om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Wat kun je doen om klauwproblemen te voorkomen? Hoe krijg je een melkveehouder gemotiveerd om van klauwgezondheid een speerpunt te maken? Hoe kom je tot een planmatige aanpak op het gebied van klauwgezondheid? Allemaal vragen van deelnemers, die tijdens de Masterclass beantwoord werden.

Tijdens de Masterclass spoort Marcel Drint de deelnemers aan om van klauwgezondheid een vast onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. Hij onderbouwt zijn betoog en geeft de deelnemers verschillende tips en formats om hiermee aan de slag te gaan. Bertjan Westerlaan geeft inzicht in de risico’s voor klauwgezondheid in de directe omgeving van de koe. Uiteraard wordt er flink gediscussieerd over oplossingen voor deze bottlenecks in de stal. Tot slot geeft Gerard Uijterlinde aan op welke manier datamanagement inzicht geeft in de klauwgezondheidsstatus op het melkveebedrijf. Meten is weten is ook hier de basis om het management aan te passen.

De deelnemers aan de Masterclass zijn enthousiast. Een van de deelnemers is Rianne van Helden, rundveedierenarts bij de Overlaet over de Masterclass Klauwgezondheid: “De nadruk van de Masterclass lag enerzijds op het voorkomen van klauwproblemen door middel van de huisvesting van de koeien eens nader onder de loep te nemen en anderzijds op de gerichte aanpak van klauwproblemen op koppelniveau. Door deze Masterclass is de bedrijfsadviseur in staat het gesprek over klauwgezondheid aan te gaan met de veehouder vanuit een nieuw perspectief”.

Ben je ook benieuwd naar de impact van klauwgezondheid op het melkveebedrijf? Wil jij praktische tips en handvatten om met klauwgezondheid aan de slag te gaan? In 2020 biedt Agrivaknet deze Masterclass opnieuw aan. Reserveer nu alvast een plek door een mail te sturen naar secretariaat@agrivaknet.nl