Masterclass Gezondheid & Klimaat (Leghennenhouderij)

Op 30 januari jl. werd alweer de 5e Agrivaknet Masterclass Pluimvee gehouden. Deze dag stond in het teken van klimaat en gezondheid. Dat het we hier een actueel thema bij de kop hadden, bleek wel uit het tempo, waarin de aanmeldingen binnen kwamen. Deelnemers van verschillende pluimage meldden zich aan voor deze Masterclass. Misschien kwamen de deelnemers ook wel op de sprekers af. Met Henk Rodenboog (de Heus) en Willem Dekkers (GD) hadden we twee zeer goed onderlegde experts in huis. Of misschien kwam het wel door de combinatie van theorie en praktijk. Hoe dan ook, het was een mooie dag!

E.coli is eigenlijk een hele normale darmbewoner. De meeste soorten zijn niet eens schadelijk en toch kan E.coli voor veel uitval op legbedrijven zorgen. Tijdens de Masterclass gingen de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je de risico’s op E.coli in een koppel vroegtijdig kunt herkennen en ondervangen. Willem Dekkers, pluimveedierenarts bij de GD, ging in op het ziektebeeld van E.coli bij leghennen en deelde de nieuwste inzichten over de wijze waarop E.coli voor problemen zorgt met de deelnemers.

Een belangrijk risico voor het ontstaan van E.coli is een niet optimaal klimaat. Maar hoe kun je niet optimale klimaatomstandigheden herkennen en optimaliseren? Henk Rodenboog, zoötechnicus bij de Heus, gaf tijdens de masterclass antwoord op deze vraag. Ook besprak hij veel voorkomende problemen in de praktijk en gaf handvatten om deze problemen op te lossen. Om het geleerde meteen toe te passen gingen de deelnemers aan de slag met praktijkcasus. Natuurlijk vragen we de deelnemers wat zij van de dag vonden. Dit is wat ze zeiden:

‘Prachtige praktische dag, waarbij theorie en praktijk elkaar raken’
‘Goede aansprekende sprekers die de praktijk kennen en toepassen’
‘Variërend gezelschap waar je veel van kunt leren’

We zijn blij dat we weer zo’n mooie dag hebben kunnen organiseren. Een dik compliment aan alle deelnemers voor jullie enthousiasme, leergierigheid en openheid!

De volgende Masterclass die op de planning staat is de Masterclass Klimaat & Gezondheid speciaal voor de Vleeskuikenhouderij. Heb je interesse? Laat dit dan alvast weten door een mailtje te sturen naar: info@dinekerietveld.nl Dan houden we je op de hoogte.