LTO Noord organiseert webinar Mentaal gezond op boerengrond

Op dinsdagavond 24 november organiseert LTO Noord het webinar Mentaal Gezond op Boerengrond over mentale fitheid. Dirk Bruins (voorzitter LTO Noord), Willemien Koning (voorzitter van de commissie Vrouw en Bedrijf) en agrarisch coaches Monique te Kiefte en Rob Huinink zullen tijdens het webinar ingaan op de mens achter de ondernemer en het omgaan met toenemende druk, alle ballen in de lucht houden, media-aandacht en het combineren van aandacht voor gezin en bedrijf. Hoe blijf je mentaal gezond?

Praktische tips, praktijkcases, vragen en antwoorden

Praktische tips komen aan de orde en er is ook veel ruimte voor vragen en praktijkcases vanuit de kijkers. Willemien Koning: “Er komt veel af op agrarische ondernemers en hun familie. Niet alleen op het gebied van extra regelgeving maar ook wat betreft denkbeelden in de maatschappij over de agrosector. Binnen en buiten het bedrijf spelen tal van onderwerpen die allemaal van invloed zijn op de agrarische ondernemers. Met dit webinar willen we de deelnemers praktische tips geven hoe ze daarmee om kunnen gaan en mentaal gezond kunnen blijven. Keken we in een vorig webinar ook naar de zorg voor iemand anders die een moeilijke tijd doormaakt; dit webinar gaat helemaal over hoe je goed voor jezelf zorgt.”
Tijdens het eerdere webinar in juli 2020 kwam naar voren dat velen belangstelling hadden voor dit specifieke onderwerp. Er werden veel vragen over gesteld. Dat is de reden dat we dit onderwerp nu centraal stellen op 24 november.

Dirk Bruins: “LTO Noord is er als organisatie ook voor leden die een zware tijd doormaken. We bieden een luisterend oor en we stimuleren onze leden om naar elkaar om te zien. En met dit webinar geven we ook concreet hulp.”

Voor ondernemers, familieleden en erfbetreders

Het webinar is gratis bij te wonen door alle agrarische ondernemers, man en vrouw, jonger en ouder, lid en niet-lid, en ook voor erfbetreders. Het initiatief voor het webinar komt van de LTO Noord commissie Vrouw & Bedrijf in samenwerking met het programma ‘Mens achter de ondernemer’ van LTO Noord. Het webinar start op 24 november om 20:00 uur en duurt zo’n 45-60 minuten. Aanmelden kan via deze link.