Kort verslag intervisie platform AgriCoaches

Het platform AgriCoaches bestaat inmiddels uit 12 agrarisch coaches. Het doel is om twee keer per jaar een intervisiebijeenkomst te houden. Rob Huinink en Lizanne Roeleven hebben op 12 januari een online intervisie bijeenkomst georganiseerd voor de aangesloten coaches. De coaches komen uit de Achterhoek, Limburg, Zwolle, Apeldoorn en Nijmegen. Het is interessant om te horen wat de coaches komen halen en wat ze brengen bij het platform.

Wat komen ze halen? Delen van elkaars kennis en expertise, andere coaches ontmoeten, prettig om specifiek agrarisch coaches te ontmoeten, kennis over wat we kunnen betekenen voor de agrarische bedrijfsadviseurs die zijn verenigd in Agrivaknet.

Wat komen zij brengen? Workshops op het gebied van communicatie, coaching vanuit de inhoud, vitaliteit, familie-opstellingen, theoretische kennis, supervisie, oplossingsgericht coachen, persoonlijke ontwikkeling en omgaan met lastige situaties op het erf.

In twee subgroepen hebben we met elkaar kennis uitgewisseld over dilemma’s en ontwikkelingen in ons werkgebied.

De coaches willen graag hun kennis en ervaring delen met de bedrijfsadviseurs, dus als er vragen of leerwensen zijn: laat het weten, dan kijken wij wat we kunnen bieden. De coaches kunnen ook individuele coaching bieden aan ondernemers of aan adviseurs.

In juni hebben we weer een intervisiebijeenkomst en in maart/april organiseren we een workshop online familie-opstellingen voor de coaches.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met een van de coaches. Ze zijn te vinden op de website van Agrivaknet.