Innovatie en perspectief voor de landbouw

Deze publicatie toont een breed scala aan perspectieven en innovaties, die agrariƫrs perspectief bieden bij het bepalen van de toekomstrichting van hun bedrijf. Bijvoorbeeld door andere verdienmodellen te combineren met de huidige bedrijfsvoering, zoals de opwekking van duurzame energie, het bieden van kinderopvang of huisvesting voor migranten. Of door te kiezen voor nieuwe duurzame teelten, zoals agroforestry en vezelgewassen. Gemeenten en provincies kunnen deze publicatie gebruiken bij gebiedsprocessen met lokale ondernemers in het landelijk gebied.

Publicatie innovatie en perspectief voor de landbouw