Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?

Landbouwnetwerk Salentein en Boer aan het Roer organiseren op donderdag 23 april om 11.00 uur een webinar voor erfbetreders in de regio Foodvalley met als thema ‘Hoe werken we in regionale initiatieven samen aan een vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley?’ U bent van harte welkom om deel te nemen aan het webinar.

Wij vinden het belangrijk om u, als erfbetreder, hierover te informeren en ook met u te bespreken welke rol van betekenis u hierin zou kunnen vervullen. We hebben elkaar tenslotte hard nodig om de boer te helpen. Tijdens het webinar kunt u ook vragen stellen over de gepresenteerde initiatieven.

Initiatieven om de boer te helpen
Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met partijen aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap in de regio Foodvalley. Voor een van de zes thema’s van het landbouwnetwerk, Ondernemersbegeleiding, worden o.a. keukentafelgesprekken gevoerd bij de boer. Daarnaast is het landbouwspoor binnen de Regio Deal Foodvalley van start gegaan onder de noemer Boer aan het Roer. Hierbinnen wordt ook gewerkt aan de toekomst van de landbouwsector. Oftewel, er zijn meerdere initiatieven die het agrarische bedrijf verder kunnen helpen.

Aanmelden
Meld u hier aan. Uiterlijk twee dagen voor het webinar ontvangt u per email een link waarmee u kunt deelnemen. Vanaf een kwartier voor aanvang kunt u op 23 april inschakelen.

Heeft u nu al vragen of ideeën? Deze kunt u doorgeven via het aanmeldformulier of via info@landbouwnetwerksalentein.nl