Geslaagde themabijeenkomst Stuurgroep Varkens

Het stellen van de juiste diagnose is een vak apart. Sectie en histologie leggen de gevolgen van aandoeningen bij het varken bloot. Testen van bloed- en/of speekselmonsters leveren ook waardevolle informatie op, maar de interpretatie van de uitslagen levert vaker voer op voor discussie ook tussen gezondheidsexperts.

Niets is zo belangrijk dan bij gezondheidsproblemen zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen. Is onomstotelijk vastgesteld wat de primaire veroorzaker is van een aandoening, dan is ook een plan van aanpak op te stellen dat effectief zal zijn. Sectie en histologie op kadavers en enkele geëuthanaseerde varkens met de typische aandoening, leveren volgens varkensdierenarts Wouter van Herten van Dierenartsencombinatie ZuidOost, vaak keihard bewijs op. “De combinatie van het beeld in de stal en de inwendige letsels geeft snel een duidelijk resultaat wat er speelt. De kosten voor het laten verrichten van secties worden steeds lager, waardoor de drempel om dit onderzoek bij de diagnostiek te benutten ook lager wordt.”

Zichtbaar maken

In de praktijk is het testen van bloed- en speekselmonsters meer gemeengoed. Niet alleen vanwege diagnostiek maar vooral ook om te beoordelen of vaccinaties in de praktijk effectief zijn. Vooral op fok- en vermeerderingsbedrijven is bloed- en/of speekselonderzoek nuttig om de gezondheidssituatie op de bedrijven in de tijd te volgen. MSD Animal Health geeft via bijvoorbeeld ResPig al jaren hulp bij gezondheidsproblemen via de dierenarts van het varkensbedrijf. “Het periodiek volgen van de opbouw van specifieke antistof-titers op verschillende momenten in het leven van gelten en zeugen maakt veel zaken zichtbaar”, zegt dierenarts Toine Cruijsen van MSD Animal. “Maar de interpretatie van uitslagen is lastig. Bepaalde vaccins zorgen voor hoge titers en andere entstoffen juist weer niet. Sommige testen reageren snel, andere testen weer niet. Dus je moet goed weten welke vaccins en welke testen er worden ingezet en wat de effecten zijn op de titers. Daarom is het lastig om als niet-gezondheidsexpert zomaar even een diagnose te stellen op basis van cijfers op papier of plotse veranderingen in het lijnenspel. Zelfs onder experts ontstaat soms discussie over de hoogte van bepaalde titers en of dat werkelijk de oorzaak van een probleem is. Maar monitoring door middel van bloed- en speekselonderzoek is alleen al hulpvol om aan te geven welke infecties géén rol spelen en aan welke infecties juist méér aandacht moet worden geschonken.”
Dit vertelden Cruijsen en Van Herten op 13 november in Boxmeer tijdens een bijeenkomst van de sector varkens van Agrivaknet. Ruim veertig adviseurs/erfbetreders kwamen af op de bijeenkomst ‘Interpretatie van diagnostiek’ bij MSD Animal Health.

Bron: Varkens.nl