Bewustwording en informatie delen

Op het eindevent IPM Vogelmijt dinsdag 19 november in Barneveld was het duidelijk; de bedrijfsadviseur is een belangrijke spil in het beheersen van de vogelmijt in de pluimveesector.

De kennis over vogelmijt is er en de totaalaanpak werkt. De uitdaging is nu meer bewustwording bij bedrijfsbegeleiders, periferie en pluimveehouders om kennis te delen en samen te werken. Dat was de boodschap op het eindevent IPM Vogelmijt.

Het project “Aanpak vogelmijt bij pluimvee” is opgestart na de fipronilcrisis en nu afgerond. Tijdens het project is veel kennis verzameld over de vogelmijt, zijn onderzoeken uitgevoerd en ervaringen van pluimveehouders verzameld en gedeeld. Het resultaat werd dinsdag 19 november gepresenteerd tijdens het eindevent in Barneveld aan ruim 100 bezoekers, onderzoekers, erfbetreders, bedrijven en pluimveehouders.

Hoe is het met de vogelmijten?
Dat moet bij elk gesprek met de bedrijfsadviseur ter sprake komen. Pluimveehouders kunnen vogelmijten beheersen door een totaalaanpak waarbij bedrijfsadviseurs, dierenarts, leveranciers en afnemers goed samenwerken met de pluimveehouder.

Twintig legpluimveehouders en hun bedrijfsadviseurs werkten samen in het project om hun ervaringen te delen. En dat blijven ze doen. Het project heeft meer kennis over de vogelmijt, de levensomstandigheden, overlevingskansen, behandeling, reiniging en ontsmetting opgeleverd. Gerard Nije Bijvank, inkoper eierhandel Gebr. Van Beek: „We moeten met zijn allen meer bewust worden van de vogelmijt. Bij elk bezoek vragen ‘hoe is de stand van de vogelmijt.’ Bij behandeling is het belangrijk om de juiste hoeveelheden en tijd te gebruiken om maximaal effect te bereiken. Overleg met elkaar.”

De projectgroep heeft infographics, E-learning en een vogelmijtbedrijfsplan ontwikkeld. Deze zijn gepubliceerd op de WUR-site. Klik hier om het bedrijfsplan te lezen. Een handig hulpmiddel voor bedrijfsadviseurs en pluimveehouders.

Vervolg
Jan Workamp van het Poultry Expertise Center gaf aan dat alle partijen verder willen. „We moeten met zijn allen de aandacht op vogelmijt vasthouden. Draag het uit binnen de hele pluimveesector, deel de informatie van dit event met erfbetreders, collega’s, bedrijven in aan- en afnemende industrie en pluimveehouders. Door samen te werken houden we de vogelmijt beheersbaar.”

Een goed middel is het organiseren van studiebijeenkomsten door organisaties en bedrijven om vogelmijten en integraal pest management onder de aandacht te brengen en houden.

Tekst: AgriContent

Foto: Poultry Expertice Centre