Enquête vogelmijt project

In mei 2018 is het project ‘Aanpak Vogelmijt bij pluimvee’ gestart. IPM (Integrated Pest Management) voor vogelmijt is de gekozen methode voor een duurzame aanpak voor het beheersen van vogelmijt.

In de afgelopen maanden is kennis over de IPM aanpak gepubliceerd in de vakbladen. Deze enquête is er om inzicht te krijgen in de bekendheid van IPM voor vogelmijt binnen de sector. Het invullen van de enquête kost u minder dan 5 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem. Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Klik hier om de enquête in te vullen.