Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – Regionale Bodemteams

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vorig jaar – verspreid over het hele land – zogeheten Regionale Bodemteams opgericht. Deze teams, bestaande uit bodemadviseurs, komen 3-6 keer per jaar samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden de bodemadviseurs uit deze teams ingezet om bodemadviesbezoeken uit te voeren bij boeren.

Flyer Bodemteams