Algemene Ledenvergadering Agrivaknet

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering heeft dit jaar op 16 december 2020 via Teams plaatsgevonden. Vorig jaar hebben we teruggekeken op 70 jaar Agrivaknet en konden toen nog niet vermoeden dat we dit jaar de Algemene Ledenvergadering online moesten gaan houden.

Tijdens de ALV is het financiële verslag besproken en heeft de kascontrolecommissie de penningmeester decharge verleent voor het gevoerde beleid. Adrie Klaassen is benoemd tot nieuw lid van de kascontrolecommissie, hij volgt Jan Brok op. De vergadering heeft het voorstel om de contributie te verhogen aangenomen. En er is een update gegeven over de ontwikkelingen van Agrivaknet en de stuurgroepen.

Na de vergadering heeft Tamme van der Wal van BioScope BV ons meegenomen in de wereld van satellieten en drones. “Satellieten en drones kijken over de schouder mee”. Data is van toenemend belang voor boeren om beter om te gaan met schaalvergroting, complexere regelgeving en kringlooplandbouw eisen etc. In dat werkveld kunnen ook adviseurs steeds effectiever opereren met data. Een groot deel van die data komt uit ‘van boven’: satellieten en drones geven boeren en adviseurs een derde oog. In een visuele presentatie geeft Tamme van der Wal (o.a. directeur BioScope BV) een overzicht van mogelijkheden (en beperkingen) van al die data. Hij legt bovendien de relatie tussen deze data en de rol van adviseurs, hoe het bij kan dragen aan de dagelijkse praktijk en de effectiviteit.