Algemene Ledenvergadering 16 december 2020

Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering online gehouden worden op 16 december 2020 om 15.00 uur.

Na de ledenvergadering zal Tamme van der Wal van BioScope BV ons meenemen in de wereld van satellieten en drones.

“Satellieten en drones kijken over de schouder mee”

Data is van toenemend belang voor boeren om beter om te gaan met schaalvergroting, complexere regelgeving en kringlooplandbouw eisen etc. In dat werkveld kunnen ook adviseurs steeds effectiever opereren met data. Een groot deel van die data komt uit ‘van boven’: satellieten en drones geven boeren en adviseurs een derde oog. In een visuele presentatie geeft Tamme van der Wal (o.a. directeur BioScope BV) een overzicht van mogelijkheden (en beperkingen) van al die data. Hij legt bovendien de relatie tussen deze data en de rol van adviseurs, hoe het bij kan dragen aan de dagelijkse praktijk en de effectiviteit.

Tamme van der Wal is zijn loopbaan begonnen bij de WUR met de inzet van satellietdata voor controle landbouwsubsidies. Na vele jaren actief te zijn geweest in wetenschappelijke software ontwikkeling, is hij in 2006 overgestapt naar het bedrijfsleven om strategische innovaties bij overheden en bedrijven te realiseren met geo-data, met name in de precisielandbouw. In 2017 was hij een van de oprichters van BioScope BV, een bedrijf om eerlijke en transparante informatievoorziening naar boeren te realiseren. BioScope bracht onlangs de FieldScout app op de markt om precisielandbouw nog makkelijker en satellietdata toegankelijker te maken.

     

 

Ben je lid van Agrivaknet en wil je de Algemene Jaarvergadering bijwonen? Meld je dan aan via secretariaat@agrivaknet.nl.