Aanpassing brochure hokverrijking varkens

Op verzoek van LNV is WUR bezig met de actualisering van de brochure hokverrijking varkens (Brochure hokverrijking voor varkens – WUR).

De brochure geeft de houder inzicht in hoe hij aan de eisen van hokverrijking kan voldoen, en gaat in op het belang van hokverrijking. Voldoende en geschikte hokverrijking is o.a. van belang om staartbijten te voorkomen.

De nieuwe versie van de brochure zal voorjaar 2024 afgerond worden. We zijn nu met WUR een communicatieplan aan het opstellen om de nieuwe versie bij de sector voor het voetlicht te krijgen. Daarbij wil het LNV ook erfbetreders/bedrijfsadviseurs betrekken; jullie hebben immers een rol om de houder te informeren en adviseren over het management, waaronder het verstrekken van adequaat hokverrijkingsmateriaal.