1 december 2022 Bijeenkomst Erfbetreder in een veranderende markt: Omzet én Omzien!?

Hoe zie jij als erfbetreder de toekomst van de landbouw voor je en welke bijdrage kan jij hier aan leveren? Dat horen we graag van jou! We werken in Utrecht aan de transitie van de sector en daar hebben we jou bij nodig. Alleen samen met alle betrokkenen kunnen we verandering realiseren.

12277 LaMi ProvUtrecht Flyer bijeenkomst erfbetreders-def