Verbinden en versterken...

De ambitie van Agrivaknet is verbinden en versterken. Eén van onze strategische doelen is invulling geven aan de behoefte aan specialisatie en verbreding van vakkennis van onze leden. U als lid staat hierbij centraal.

Masterclass Gezondheid & Klimaat (Leghennenhouderij)

Nieuwsbericht, geplaatst op 10 februari 2020

Op 30 januari jl. werd alweer de 5e Agrivaknet Masterclass Pluimvee gehouden. Deze dag stond in het teken van klimaat en gezondheid. Dat het we hier een actueel thema bij de kop hadden, bleek wel uit het tempo, waarin de aanmeldingen binnen kwamen. Deelnemers van verschillende pluimage meldden zich aan voor deze Masterclass. Misschien kwamen de deelnemers ook wel op de sprekers af. Met Henk Rodenboog (de Heus) en Willem Dekkers (GD) hadden we twee zeer goed onderlegde experts in huis. Of misschien kwam het wel door de combinatie van theorie en praktijk. Hoe dan ook, het was een mooie dag!

E.coli is eigenlijk een hele normale darmbewoner. De meeste soorten zijn niet eens schadelijk en toch kan E.coli voor veel uitval op legbedrijven zorgen. Tijdens de Masterclass gingen de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je de risico’s op E.coli in een koppel vroegtijdig kunt herkennen en ondervangen. Willem Dekkers, pluimveedierenarts bij de GD, ging in op het ziektebeeld van E.coli bij leghennen...

Verder lezen...

Actualiteiten

Nieuwsbericht aan sectorpartners FrieslandCampina Masterclass Klauwgezondheid Enquête vogelmijt project

Onze partners