Verbinden en versterken...

De ambitie van Agrivaknet is verbinden en versterken. Eén van onze strategische doelen is invulling geven aan de behoefte aan specialisatie en verbreding van vakkennis van onze leden. U als lid staat hierbij centraal.

Actueel nieuws

Agrivaknet Actueel

Geplaatst op 22 februari 2024

Agrivaknet Actueel: nieuwsbrief van Agrivaknet voor leden en belangstellenden...

Verder lezen...

Agrivaknet Junior Adviseur Prijs 2024

Geplaatst op 22 februari 2024

De Agrivaknet Junior Adviseur prijs is dit jaar voor de 4e keer uitgereikt. Zes studenten van Aeres Dronten die het vak Strategische Advisering volgen kunnen op voordracht van de docenten een pitch houden voor de jury, bestaande uit het best...

Verder lezen...

Innovatie en perspectief voor de landbouw

Geplaatst op 22 februari 2024

Deze publicatie toont een breed scala aan perspectieven en innovaties, die agrariërs perspectief bieden bij het bepalen van de toekomstrichting van hun bedrijf. Bijvoorbeeld door andere verdienmodellen te combineren met de huidige bedrijfsvoering, z...

Verder lezen...

Onze partners