Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? webversie

Actuele informatie van en over Agrivaknet

Agrivaknet Nieuwsbrief 24 september 2020

Woord van de voorzitter

Deze nieuwsbrief begint met info vanuit de overheid over het versnellen van innovatie. Benieuwd in deze wat de 2e kamer gaat doen met de brief van LTO Nederland en POV inzake het budget van € 750 mln om nieuwe ontwikkelingen een boost te geven. Mooie combi zou het zijn, € 42 mln voor het maken van nieuwe plannen en daarna ook daadwerkelijk budget om het uit te voeren!
Uiteraard met gebruikmaking van de product-expertise die onze Agrivaknet leden hebben.

https://www.foodagribusiness.nl/lto-e-750-miljoen-voor-innovatie-in-plaats-van-opkoop/


De visie van de Rabobank richting 2030 geeft nog eens glashelder aan wat de rol van de Food&Agri betekent voor de Nederlandse economie. Meer dan 50% van ons handelsoverschot komt via onze sector! De basis wordt gelegd door de boer en tuinder samen met zijn adviseurs/erfbetreders!

https://www.foodagribusiness.nl/rabobank-wil-dat-overheid-gaat-sturen-op-doelen/


Noud Janssen

Versnellen innovatie op boerenerf

Het Rijk stelt 45 miljoen euro beschikbaar voor een regeling die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf


Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, afgekort Sabe

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/03/concrete-stappen-naar-kringlooplandbouw-gezet).


  • Voucher € 1.500 te besteden bij geregistreerde onafhankelijke adviseur
  • Vouchers mogen gebundeld worden tot max 15 agrarische ondernemers
  • Voucher € 1.250 voor volgen expertise opleiding adviseur(zelfde bedrag investeren als adviseur


De onafhankelijke adviseurs hebben expertise op 1 of meerdere van de 9 aandachtsgebieden die door de overheid zijn vastgesteld. De hoofdthema’s zijn kringlooplandbouw A1 t/m A6 en duurzaam ondernemen E1 t/m E3

De registratie loopt via het Bas-register. Dit register is onderdeel van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs. Het BAS-register wordt gepubliceerd op RVO.nl.


https://www.vabnet.nl/leden-en-adviseurs/voor-leden/bedrijfsadviseringssysteem-(bas).html


Agrivaknet-leden kunnen onder dezelfde voorwaarden en kosten zich laten registeren in het Bas-register. Het aanleveren van portfolio van ervaring en opleidingen alsmede een gesprek met een onafhankelijk expert zullen onderdeel zijn van de toelating.


Het realiseren van permanente educatie (PE-punten) kan ook via Agrivaknet.

Platform AgriCoaches

Op de website is het Platform AgriCoaches zichtbaar en kun je kennisnemen van doel en opzet. Op zoek naar een AgriCoach? Kijk dan snel op onze website.

Wanneer een boer op mentaal vlak (extra) steun kan gebruiken, willen erfbetreders en collega-boeren graag een helpende hand bieden. Maar hoe werkt dat precies en wat zijn ieders verantwoordelijkheden?
Er zijn diverse trainingen die leren tijdig te signaleren, in gesprek te komen en wanneer nodig leren doorverwijzen naar de juiste instanties.

Agrivaknet728x90

Bijeenkomst Stuurgroep Varkens 15 oktober 2020 regio Zuid-Nederland

De stuurgroep Varkens, in samenwerking met de POV, nodigt u uit voor de themabijeenkomst voor Zuid-Nederland:

TREK JIJ ALS ADVISEUR AAN DE LANGSTE STAART?

Welzijnscheck - meer staart meer rendement?

Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderwerp welzijnscheck en intacte staarten belicht vanuit beleid, slachterij, wetenschap en varkenshouders. Kortom, een praktische en toekomstgerichte themabijeenkomst met veel stof tot discussie.

Bijeenkomst Stuurgroep Varkens 22 oktober 2020 regio Noord-Nederland

De stuurgroep Varkens, in samenwerking met de POV, nodigt u uit voor de themabijeenkomst voor Noord-Nederland:

TREK JIJ ALS ADVISEUR AAN DE LANGSTE STAART?

Welzijnscheck - meer staart meer rendement?

Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderwerp welzijnscheck en intacte staarten belicht vanuit beleid, slachterij, wetenschap en varkenshouders. Kortom, een praktische en toekomstgerichte themabijeenkomst met veel stof tot discussie.

Bijeenkomst Stuurgroep Pluimvee 27 oktober 2020

De Stuurgroep Pluimvee organiseert op 27 oktober a.s. een bijeenkomst over "Hoe blijf ik als adviseur aan tafel bij de ontwikkelende ondernemer?".
Een praktische en toekomstgerichte themabijeenkomst met veel stof tot discussie.

Bijeenkomst Stuurgroep Herkauwers 12 november 2020 Black box of strategisch inzicht

De stuurgroep Herkauwers organiseert op 12 november 2020 een themabijeenkomst over de Kringloopwijzer: Black box of strategisch inzicht?
Een praktische en toekomstgerichte themabijeenkomst met veel stof tot discussie. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn Michel de Haan en Han Swinkels.
De bijeenkomst zal starten om 14.30 uur en wordt gehouden bij Zodiac in Wageningen.


Noteer deze datum alvast in uw agenda!

26 november 2020 Masterclass Gezondheid & Vaccinatie (Leg) in samenwerking met kennispartner MSD

Agrivaknet organiseert in samenwerking met MSD en Dineke Rietveld een Masterclass Gezondheid & Vaccinatie op 26 november 2020.

Deze Masterclass is specifiek voor adviseurs, voorlichters, controleurs en dierenartsen* die in de leghennenhouderij actief zijn.

Sprekers van deze Masterclass zijn: Franny Pecher (MSD) en Bart Stokvis (Poultry Vets).

52577 MSD Agrivaknet Banner (1000x120)

Geslaagde bijeenkomst "De rol van de erfbetreder in het veranderende buitengebied" 15 september jl.

Hieronder kunt u het volledige verslag lezen.

Ook kunt u via onderstaande button de bijeenkomst terugkijken.

Groen Kennisnet nieuws

Deze week staat de droogte centraal op Groen Kennisnet tijdens onze themaweek droogte. Droogte heeft natuurlijk allerlei aspecten, maar deze nieuwsberichten zijn ook voor de adviseurs interessant.

Vernieuwd handboek Melkveehouderij beschikbaar op de website van GKN.

Agenda bijeenkomsten Agrivaknet

Datum Stuurgroep Onderwerp

15 oktober 2020                          Varkens                                 Trek jij als adviseur aan de 
                                                                                                  langste staart?

22 oktober 2020                          Varkens                                 Trek jij als adviseur aan de
                                                                                                  langste staart?

27 oktober 2020                          Pluimvee                               Waardevol blijven als adviseur

12 november 2020                      Herkauwers                           Kringlooplandbouw: Black box
                                                                                                  of strategisch inzicht

26 november 2020                      Masterclass                          Gezondheid & Vaccinatie (Leg)

2021                                            Herkauwers                           Ventilatie en klimaat bij jongvee

nieuwe datum volgt                    AgriCoaches                           Hoe ga je om met lastige
                                                                                                   situaties bij agrarische
                                                                                                   ondernemers?

januari 2021                               Masterclass                            Klimaat en Gezondheid
                                                                                                  Vleeskuikens

nieuwe datum volgt                    Varkens                                  Concepten in de
                                                                                                  varkenshouderij

Vacatures

Sales Director - UK/Europe

FarmRoad

Are you a self-starter, client focused and result driven? Focuss on the market and customer development in EMEA region.

Please contact Saskia Bierma from CeresRecruitment at +31 6 52 774 019 or click the button below

Manager Marketing en Productmanagement

Anthura

Ben jij die professional die de marketing- en communicatiestrategie van Anthura verder kan uitbouwen? Neem dan contact op met Theo Sinnige van CeresRecruitment op 06 51 807 206 of klik op onderstaande button voor meer informatie.

International Sales Director Pigs

Nedap
Wie resultaat, verantwoordelijkheid en uitdaging in zijn werk belangrijk vindt, kan het hier krijgen. Als International Sales Director Pigs bij Nedap geef jij sturing aan de performance van het wereldwijd opererende salesteam in de varkenshouderij.

Sustainability Director

Evonik Animal Nutrition
As Sustainability Director you will increase the impact of sustainability at Evonik Animal Nutrition. Your entrepreneurial mindset on the topic of sustainability as well as your capabilities with stakeholder management will ensure the sustainability strategy is taken to a higher level.

Voor meer vacatures kijk op onze website!

Logo Boehringer

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Agrivaknet is aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Agrivaknet. Wilt u ook een banner in deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met het secretariaat van Agrivaknet:
T: 0570-550088
E: secretariaat@agrivaknet.nl
Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
Copyright © Agrivaknet