Beschrijving

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent Covid-19 hebben wij besloten om alle geplande bijeenkomsten online te organiseren via Zoom.

Wij hopen op deze manier positief bij te dragen aan het terugdringen van Covid-19 en toch kennisuitwisseling te organiseren.

Deze bijeenkomst wordt wel verplaatst naar 22 oktober 2020.

De online bijeenkomst zal via Zoom georganiseerd worden. Dit gebeurt met een professionele host en moderator. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om via een chatfunctie vragen te stellen die aan het einde van de bijeenkomst door de sprekers beantwoord zullen worden.
Ook zal er gebruik worden gemaakt van verschillende chatrooms, waarin kleinere groepen kunnen discussiëren. Op deze manier wordt de live-bijeenkomst zoveel mogelijk nagebootst.

Wilt u zich aanmelden voor de online bijeenkomst van 22 oktober, klik dan hier.

=

De stuurgroep Varkens, in samenwerking met de POV, nodigt u uit voor de themabijeenkomst:

Trek jij als adviseur aan de langste staart?

Welzijnscheck – meer staart meer rendement?

Afnemers in binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan het dierenwelzijn van varkens. Voor het aantoonbaar maken van een goed dierenwelzijn is sinds half juni de welzijnscheck online. Met deze welzijnscheck kan het risico op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens in kaart worden gebracht. Het biedt varkenshouders de kans om de risicofactoren voor welzijnsproblemen op het eigen bedrijf stap voor stap aan te pakken. De welzijnscheck kan varkenshouders helpen om te koersen richting het houden van varkens met intacte staarten in 2030. Deze tussenliggende tijd is nodig, want in één keer niet meer couperen is absoluut niet realistisch.

Uit de welzijnscheck worden resultaten op zeven deelterreinen met een kleurenscore zichtbaar gemaakt, o.a. op het gebied van voeding, klimaat en diergezondheid. Daarom is deze welzijnscheck (inclusief de resultaten) ook relevant voor erfbetreders, zodat je bijvoorbeeld weet op welk deelterrein jouw klant advies kan gebruiken. Ook is per 1 juli 2020 de welzijnscheck opgenomen in de IKB’s en moet deze voor 31 december 2020 ingevuld zijn.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderwerp welzijnscheck en intacte staarten belicht vanuit beleid, slachterij, wetenschap en varkenshouders. Kortom, een praktische en toekomstgerichte themabijeenkomst met veel stof tot discussie.

Beleid – spreker Linda Janssen van de POV

Wat is de waarde van de welzijnschechlist?

Vanuit de keten topdown – spreker vanuit Westfort

Inzicht wanneer een karkas wordt afgekeurd naar aanleiding van staartbijten en waarom aan de hand van Pigwatch. Wat zijn de financiële gevolgen hiervan?

Wetenschappelijk –  spreker Anita Hoofs

Waarom kan de welzijnschecklist als managementtool gebruikt worden en met “laaghangend fruit” het gedrag van de dieren positief veranderd worden.

Varkenshouders aan het woord

Hun ervaringen met lange staarten; succesverhalen én knelpunten.

Pitch opleiding welzijnscoach

Wat houdt een welzijnscoach in, wat is het doel en waarvoor word je opgeleid?

 

Kosten voor deelname bedragen voor leden € 50 (excl. BTW) en voor niet-leden € 75 (excl. BTW).

Bent u lid van Agrivaknet en wilt u zich aanmelden? Maak dan eerst een account aan zodat u de ledenprijs betaalt voor onze bijeenkomsten. Wij zetten uw account dan om en vanaf de volgende werkdag kunt u inloggen en aanmelden. Nog vragen? Neem dan contact met ons op via secretariaat@agrivaknet.nl.

Deel deze bijeenkomst