Beschrijving

Er wordt in de pluimveesector op veel fronten hard gewerkt om de emissie van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide terug te dringen.

In “Samen emissie te lijf” aandacht voor:
– inzicht in de effecten op de luchtkwaliteit
– de voortgang van het onderzoek naar reductietechnieken
– huidige en toekomstige praktijksystemen
– het sectorplan fijnstofreductie met een vertaling naar de praktijk

Wilt u meer weten over deze onderwerpen kom dan op maandag 23 mei 2022 naar het kennisevent: Samen emissie te lijf!

Klik hier voor meer informatie en het programma.

Wilt u zich direct aanmelden, klik dan hier.

Deel deze bijeenkomst