STUURGROEPEN

Conferentie 2016 PubliekDe stuurgroep organiseert de jaarlijkse Agrivaknet conferentie. Na 63 succesvolle edities gaan we tijdens de 64e editie voor vernieuwing. De Agrivaknet Conferentie heeft vanaf nu Agrivaknet Expeditie.
De Expeditie heeft als doel kennisoverdracht vanuit verschillende disciplines. Daarnaast wordt het uitwisselen van ervaringen met collega’s door veel deelnemers als zeer belangrijk ervaren. Kijk steeds met frisse ogen naar de dagelijkse realiteit en laat je inspireren door een breed scala aan sprekers tijdens de Expeditie. Ieder jaar wordt er ingehaakt op actuele onderwerpen die centraal staan. Na het plenaire gedeelte kunnen de deelnemers een keuze maken uit verschillende workshops. Er zit altijd

wel iets van uw gading bij!

 

 

Stuurgroepleden Expeditie:

 • Niki Nuijten (voorzitter)
 • Rianne van Helden
 • Marcella Merkelbach
 • Antoon Sanders
 • Miranda Lagemaat (projectbureau)

herkauwers 20140923_104219Vakinhoudelijk kennis met elkaar delen en netwerken; dat is het doel van deze stuurgroep. Zij zijn er voor adviseurs in de melkvee- en vleesveehouderij. De stuurgroep organiseert ongeveer drie bijeenkomsten per jaar. Veelal met een vakinhoudelijk thema, maar  ook financiële en zelfs emotionele vraagstukken worden aan de orde gesteld. Agrivaknet is een serieuze partij die de adviseur toegevoegde waarde levert door kennis en contacten.

De adviseur moet goed weten wat er speelt in zijn sector. Daarnaast is het onderling sparren met andere erfbetreders ook van groot belang. Vaak worden studiebijeenkomsten van de stuurgroep herkauwers afgesloten met een gezamenlijke lunch waardoor er voldoende tijd is om te netwerken.

Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats die sector overschrijdend zijn. Nieuw is dat er Masterclasses Herkauwers georganiseerd worden.

 

 

shutterstock_113084971Stuurgroepleden herkauwers

 • Berdine Sweep (voorzitter)
 • Ruben Tolboom (vice voorzitter)
 • Gerard Bronkhorst
 • Laura Buurstee
 • Harrie van Kreij
 • Jan Pool
 • Ernst-Jan Grootenhuis
 • Rianne van Helden
 • Miranda Lagemaat (projectbureau)

IMG_7462Speerpunten van deze groep zijn kennisuitwisseling, netwerken en persoonlijke ontwikkeling. Het is van groot belang dat adviseurs op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Het praktisch pluimveeonderwijs loopt de laatste jaren terug; een uitgelezen kans voor jonge adviseurs om bij Agrivaknet kennis op te doen. Daarnaast zijn de productschappen opgeheven en zoekt men naar nieuwe wegen voor kennisoverdracht. Hier springt de stuurgroep pluimvee graag op in. De stuurgroepleden beschikken over brede kennis en ervaring. Zij zijn in staat de vertaalslag te maken naar de specifieke deelsectoren.

De studiebijeenkomsten vinden overwegend plaats op locatie bij toeleverende en/of verwerkende bedrijven. De gastbedrijven krijgen de mogelijkheid om zich te presenteren. En de deelnemers daarmee een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Daarna besluiten externe sprekers de bijeenkomst met een inleiding over een actueel onderwerp. Zo wordt de praktische en specifieke kennis van de leden verbreed en verder uitgebreid. De combinatie van kennisoverdracht, netwerken en een excursie blijkt een succesformule te zijn.

shutterstock_269884550

 

Stuurgroepleden pluimvee:

 • Christian Wolbrink(voorzitter)
 • Fleur Aarsse
 • Jan Brok
 • Domien Leemans
 • Marien Jansen
 • Willy Vloet
 • Christian Wolbrink
 • René van Domburg
 • Albert Hoekerswever
 • Marianne Hengeveld (projectbureau)

het varken van morgen 2015Kennisontwikkeling en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel bij deze stuurgroep. Onder kennisoverdracht verstaat de stuurgroep niet alleen kunde, maar ook ervaringen en inzichten. Regelmatig organiseert de stuurgroep bijeenkomsten rondom een actueel en veelbesproken thema. Dit thema wordt vanuit diverse invalshoeken verder uitgediept. Vaak met inbegrip van een workshop of excursie. Aansprekende inleiders wakkeren de discussie aan met hun visie op het onderwerp. De deelnemers hebben verschillende achtergronden en dat maakt het gehele plaatje erg interessant. Men ontmoet elkaar op informele wijze en daardoor wordt het in de dagelijkse praktijk makkelijker om elkaar te benaderen. Kortom, het bevordert de directe interactie tussen de verschillende disciplines van adviseurs.
shutterstock_281988731

Stuurgroepleden varkens

 • Roy Strikkeling (voorzitter)
 • Anita Adams
 • Frank Haanschoten
 • Diedrich Hendrickx
 • André Klemans
 • Marianne Hengeveld (projectbureau)

shutterstock_112165409Naast de stuurgroepen dier is het bestuur van Agrivaknet bezig om een stuurgroep Plant op te richten. Hiervoor worden met externe partijen gesprekken gevoerd door Irma van Kreij (projectmanager), Stef Beerens en Pieter Brons (DB). In de loop van dit jaar hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen. Heeft u interesse om in de stuurgroep plant deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@agrivaknet.nl. Ook ideeën voor de denktank zijn van harte welkom.