PUBLICATIES

Checklist Succesfactoren Bigvitaliteit

Wageningen UR heeft samen met dierenartsen gewerkt aan een checklist Bigvitaliteit. In opdracht van de Stuurgroep Bigvitaliteit samen met haar partners. De checklist is vanaf 16 januari beschikbaar. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Met het invullen van de checklist maakt een varkenshouder succesfactoren en verbeterpunten op het bedrijf inzichtelijk. Er zijn protocollen opgesteld met tips die helpen bij het oppakken van verbeterpunten. Hiermee werkt de varkenshouderij ook in 2018 verder aan vitale biggen.   

De checklist geeft inzicht in verbeterpunten op het bedrijf. De focus ligt daarbij op een goede gezondheid, management, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen, en opvang en adaptatie van opfokzeugen. In de protocollen wordt verder ingegaan op wat de wenselijke situatie is of wat gewenste processen en handelingen zijn. De varkenshouder kan hiermee samen met zijn adviseur en/of dierenarts een verbeterplan maken voor het eigen bedrijf.

Klik hier om de Succesfactoren te downloaden …

 

Presentaties Themabijeenkomst Stuurgroep Herkauwers
“De nieuwste inzichten rondom de teelt en gebruik van mais”

Op 21 september 2017 was een themabijeenkomst op de locatie van KWS te Nagele.
Naast de bezichtiging van de proefvelden is dieper ingegaan op de teelt en gebruik van mais.

De presentaties zijn beschikbaar.
AGRIVAKNET 20170921_Roeland Vandenborre_KWS
Agrivaknet themabijeenkomst 21.09.2017_Arjan Lassche_KWS