De Agrivaknet I-Check

Beste collega’s,

De ambitie van Agrivaknet is verbinden en versterken. Eén van onze strategische doelen is invulling geven aan de behoefte aan specialisatie en verbreding van vakkennis van onze leden. U als lid staat hierbij centraal.

In de agrarische sector zien we dat concurrentie eerder norm is dan uitzondering. Dit met een ongekend aantal producten en diensten om aan de eisen en wensen van klanten te kunnen voldoen. Economische en maatschappelijke ontwikkeling, wetgeving, overnames, marktwerking en reorganisaties bieden zowel kansen als bedreigingen. Als adviseur worden we dagelijks op de proef gesteld om de wensen, eisen en behoeften van de markt te vertalen naar succesvolle merken, oplossingen, formules, systemen en winst. Hier ligt onze uitdaging.

De video hieronder geeft in vogelvlucht een helder beeld over hetgeen i-Check inhoudt.

Om u vanuit uw functie professioneel te ondersteunen in al uw gesprekken én samenwerking met klanten, zakenrelaties en collega’s bieden wij u, als vast onderdeel van de training ‘De Agrivaknet I-Check’ een 3-tal korte, praktische online programma’s.

Voor ondernemers/leidinggevenden: I-Check Management
Voor adviseurs/verkoop: I-Check Sales
Voor binnendienst/planners: I-Check Operations

Deze programma’s zijn er op gericht om u en uw medewerkers met een minimale belasting in tijd en geld maximaal rendement te laten halen uit al uw gesprekken. Agrivaknet verwacht u met de programma’s verder te ondersteunen in uw marktbewerking en wenst u daarbij veel succes.