Merial is een grote speler in de internationale veterinaire farmacie. Zij leveren een uitgebreid productenpakket gericht op gezondheid, welzijn en productiviteit van dieren. Hiermee levert Merial wereldwijd een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidsstatus in de dierhouderij.