home

home

LID WORDEN?
Meer weten over onze verschillende lidmaatschapsvormen?

AGENDA

2018-12-12SELECT p.* FROM agrivaknet_posts p INNER JOIN agrivaknet_em_events e ON p.ID = e.post_id WHERE p.post_type = 'event' AND e.event_status = '1' AND e.event_start_date > 2018-12-12 ORDER BY e.event_start_date ASC
Feb
13

'Fijnstof nieuws mag wel naar buiten'

Agrivaknet, PEV (Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij) . en Agrio (uitgever van Pluimveeweb) hebben de handen ineen geslagen en organiseren woensdag 13 februari 2019 het Fijnstof Event.

Apr
3

Save the date: Agrivaknet Expeditie

Op woensdag 3 april 2019 zal de Agrivaknet Expeditie plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

INFO

Presentatie themabijeenkomst Een goede bodem voor weidegang! Stuurgroep Herkauwers

Op 21 februari 2018 heeft de Stuurgroep Herkauwers een themabijeenkomst georganiseerd over Een goede bodem voor weidegang! Sprekers tijdens deze middag waren Nick van Eekeren, Senior Onderzoeker Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij bij Louis Bolk Instituut en Bert Philipsen, DLO Onderzoeker bij Wageningen Livestock. Klik hier voor de presentatie van de themabijeenkomst “Een goede bodem voor […]

Checklist Succesfactoren Bigvitaliteit

Wageningen UR heeft samen met dierenartsen gewerkt aan een checklist Bigvitaliteit. In opdracht van de Stuurgroep Bigvitaliteit samen met haar partners. De checklist is vanaf 16 januari beschikbaar. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Lees meer…

PARTNERS

I-CHECK

Kennispartner van Agrivaknet

In een wereld met beperkte natuurlijke grondstoffen en een toenemende druk op de voedselketen is het verhogen van de productiviteit en winstgevendheid op een duurzame manier meer dan ooit belangrijk.

Lees meer

Uw kennispartner in diergezondheid

MSD Animal Health staat voor innovatieve oplossingen voor het verbeteren van diergezondheid. Daar willen we graag samen op een eerlijke en prettige manier aan werken.

Lees meer

De ambitie van Agrivaknet is verbinden en versterken. Eén van onze strategische doelen is invulling geven aan de behoefte aan specialisatie en verbreding van vakkennis van onze leden. U als lid staat hierbij centraal.

In de agrarische sector zien we dat concurrentie eerder norm is dan uitzondering. Dit met een ongekend aantal producten en diensten om aan de eisen en wensen van klanten te kunnen voldoen. Economische en maatschappelijke ontwikkeling, wetgeving, overnames, marktwerking en reorganisaties bieden zowel kansen als bedreigingen.

VACATURES

Productmanager Jongveevoeding

AGRIFIRM NUTRITIONAL SOLUTIONSBen je goed bekend in de rundveese

Dairy Technical Specialist

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATIONAre you up for a commercial and

Bedrijfsadviseur rundveehouderij

CEB Overijssel B.V. is op zoek naar een bedrijfsadviseur voor de run

OVER AGRIVAKNET

Agrivaknet verbindt en versterkt

De eisen die gesteld worden aan de bedrijfsadviseur van vandaag zijn hoog. Behalve een diepgaande vaktechnische kennis worden persoonlijke vaardigheden steeds belangrijker. De ambitie van Agrivaknet is om bedrijfsadviseurs sterker te maken door kennisuitwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door middel van (netwerk)bijeenkomsten, masterclasses en onze jaarlijkse conferentie.

MAGAZINE

De Bedrijfsadviseur

Agrivaknet geeft jaarlijks een eigen magazine uit, “De Bedrijfsadviseur”. Dit blad verschijnt elk jaar in januari in een oplage van 3.000 stuks en wordt verzonden aan leden, werkgevers en relaties.

magazine

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Laat dan uw e-mailadres achter

BESTUUR

Noud Janssen

Voorzitter

T (06) 41 90 34 39

E welkom@noahnoud.nl

Ruud Michels

Penningmeester

T (06) 31 26 26 26

E info@groeimetmichels.nl

Albert Hoekerswever

Bestuurslid

T (06) 53 71 61 18

E Albert@Highopes.com

Vacant

Bestuurslid

T

E

STUURGROEPLEDEN

Niki Nuijten

Voorzitter stuurgroep Conferentie

T (06) 57 87 12 76

E niki.nuijten@merck.com

Ruben Tolboom en Berdine Sweep

Voorzitter stuurgroep Herkauwers

T (06) 11 71 13 01 (Ruben) (06) 43 109 631 (Berdine)

E r.tolboom@dgdierenartsen.nl; info@sweepagro.nl

Christian Wolbrink

Voorzitter stuurgroep Pluimvee

T (06) 22 20 10 57

E Christian@Dosers.nl

Roy Strikkeling

Voorzitter stuurgroep Varkens

T (06) 23 39 57 75

E roy.strikkeling@topigsnorsvin.com

PROJECTBUREAU

Miranda Lagemaat

Medewerker projectbureau

T (0570) 55 00 88

E m.lagemaat@ceb-overijssel.nl

Marianne Hengeveld

Medewerker projectbureau

T (0570) 55 00 88

E m.hengeveld@ceb-overijssel.nl